πιστοποιησεισ

Η παραγωγή των προϊόντων πάγου γίνεται στο χώρο μας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές HACCP ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του προϊόντος και η συσκευασία του γίνεται σε σακούλες από κατάλληλο πλαστικό
για τρόφιμα.


Επιπλέον, στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται υγειονομική συντήρηση  των παγομηχανών μας από την εταιρία Seraclean, ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα των προϊόντων πάγου, απαλλαγμένα από ρύπους, μικροοργανισμούς, παράξενες γεύσεις και οσμές.


Οι υπηρεσίες της Seraclean συνοδεύονται από πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης παγομηχανής, το οποίο αποδεικνύει: Την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιολογικού φορτίου την απουσία χημικών ουσιών ως κατάλοιπα, στο τέλος της διαδικασίας.


Το πιστοποιητικό απολύμανσης κατοχυρώνει τον επιχειρηματία ως προς την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με την απολύμανση της παγομηχανής και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κρατικού φορέα ή επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου από αστοχία απολύμανσης.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ